Pelle Wadströmer/Arild

Akvarell 2014

Välkommen!

Pelle Wadströmer är född i Buenos Aires, Argentina 1938. Familjen flyttade till Sverige 1953 undan oroligheterna i Argentina.

Pelle Wadströmer har arbetat med ett fritt bildskapande i olika tekniker och sökt ett sätt att uttrycka sig.

Det var med upptäckten av akvarellfärgernas och deras egenskaper som det lossnade. Färgernas olika karaktär, pigmentens uppförande när de möter varandra, fukten och papperets egenskaper gör att man kan måla utan förutbestämd exakthet och total kontroll men har också möjlighet att inspireras och ta vara på slumpartade effekter som gör målandet spännande och överraskande.