Pelle Wadströmer/Arild

Akvareller och oljemålningar

pelle.wadstromer@gmail.com

Stora vägen 69, 26373 Arild

Telefon 0739 181563

Vattenspegling. Akvarell
Mellan båtarna. Akvarell
Segling. Akvarell
1. Segling, akvarell
2. Akvarell
4. Segling. Oljemålning 73x61cm.
5. Akvarell
6. På vattnet i hamnen, akvarell
7.Akvarell
9. Akvarell
10. Segling, akvarell
11. Segling.
12. Segling, akvarell
13 På vattnet, akvarell
14. Segling, oljemålning
15. Akvarell. Barcelona
15. Akvarell. Barcelona
16. Akvarell. Barcelona
17. Akvarell. Barcelona
18. Akvarell. På vattnet.
19. Akvarell. Mellan båtarna.
20. Arild. Akvarell
21. Akvarell. Arild.
22. Akvarell. Lund
23. Akvarell. Lund
24. Akvarell. Lund
25. Akvarell. Cello
26. Segling. Akvarell
27. Segling, akvarell
28. Segling, akvarell
29. Mellan båtarna, akvarell
30. Segling, oljemålning
31. Segling, akvarell